torsdag 6 januari 2011

Eskatologia ingen dombasun - men bra ändå

Eskatologia
Början på slutet (Halvfabrikat) 7"

Jag var först tvungen att uppsöka Wikipedia för att få svar:

"Eskatologi (av grekiskans eschaton, "det yttersta", och logos, "lära") är inom olika religioner läran om de yttersta tingen. Inom kristendomens teologi är eskatologin i princip detsamma som förutsägelser om apokalypsen, eller "uppenbarelsen" av Jesu makt vid dennes återkomst, fullbordandet av Guds rike och världens undergång."

Sedan lyssnade jag på "Början på slutet" och tänkte - om det inte låter mer om världens undergång och Jesus återkomst så kommer vi att missa det hela. Och det skulle ju vara trist.
Jag tror inte att just melodiös crust är detsamma som eskatologi.
Nu betyder ju inte detta att jag inte haft någon behållning av den tuffa fyralåtarsvinylen. För det har jag. Jag är verkligen förtjust i de mörka melodierna och undergångssoundet som ramar in "Början på slutet", vilket framför allt praktiseras i "Ett livslångt helvete". Ångest as fuck!

Inga kommentarer: