lördag 10 juli 2010

Slobax-demo efterlyses

Rille Bengtsson i Göteborg är på jakt efter Slobax-demon "Schooly time II" från 1996. Och även annan obskyr trall och skate. Kan du hjälpa honom?

Inga kommentarer: