fredag 24 februari 2017

Turist i tillvaron fanzine #4

Vi är i full igång med nästa nummer av Turist i tillvaron, dock är ingen deadline satt för tillfället  - men troligen maj.

Den som vill få sin vinyl/kassett/cd recenserad skickar den till:
Mikael Sörling
Reginavägen 58
213 63 Malmö

Den som har något att berätta eller vill tipsa om något mejlar: turistitillvaronfanzine(at)gmail.com