lördag 13 april 2013

Punk och oi recenserar Turist i tillvaron vol 6

"TiT-samlingarna ger en ganska rättvisande bild av vår svenska punks tillstånd. Att det är en vital och mångfacetterad scen är solklart och kul."

Läs hela recensionen här.

Inga kommentarer: